Aktualności

 

 

 

 

NASI PIŁKARZE NAJLEPSI !!!

 

 22.05. 2018 r. odbył się w Pile finał Rejonowego Turnieju Piłki Nożnej Orlik Cup..Reprezentanci  naszej szkoły  zajęli I miejsce w rejonie i tym samym uzyskali awans do wielkiego Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej na stadionie Lecha Poznań. Gratulacje dla drużyny i trenera, dla wszystkich , którzy ich wspierają!

 Teraz bój z najlepszymi szkołami w Wielkopolsce !

 Wyniki rozegranych  meczów :

SP 11 Piła- SP 2 Jastrowie 1-1 ( bramka : Szymon Rola )

SP 2 Jastrowie - SP Skoki 2-0 ( bramki : Maciej Nowicki  - bramka samobójcza)

SP Budzyń - SP2 Jastrowie 1- 2 ( bramki : Tymoteusz Cielas, Szymon Rola)

SP2 Jastrowie - SP Lubasz 3-1 ( bramki : Szymon Rola, Bartek Sitek oraz Piotr Aniserowicz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

 

 

 

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
                                              oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

·        wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

·        oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

·        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
z wyróżnieniem,

·        szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
i gotowość współpracy z samorządami.

 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

 WIELKI SUKCES

17 maja odbył się finał „Czwartków Lekkoatletycznych” , w którym nasi uczniowie zdobyli kilkanaście medali, Drużynowo zajęliśmy  I miejsce, zostawiając za sobą ponad dwadzieścia szkół. Brawa dla wszystkich👏👏👏

Zdjęcie użytkownika Sport Jastrowie.

 

Regulamin konkursu na film reklamujący Szkołę Podstawową nr 2

                     w Jastrowiu „Filmowa dwójka”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrowiu

Osoby odpowiedzialne:   Piotr Gołąb, Anna Tomasz, Iwona Zielińska

Uczestnicy:

·         zespoły uczniowskie z klas czwartych, piątych i szóstych i siódmych, można samodzielnie

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrowiu. Zespoły realizujące zadanie mogą liczyć od 3 do 15 osób.

·         Uczniowie z klas  młodszych mogą nakręcić film przy pomocy rodziców.

Termin składania prac: 03 czerwca 2018 r.

Cele :

1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń

multimedialnych.

2. Aktywizacja twórcza uczniów.

3. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

4. Promocja szkoły.

Zasady uczestnictwa

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego, maksymalnie 3-minutowego filmu, będącego reklamą SP nr 2 w Jastrowiu. Film może być realizacją Waszego, całkowicie autorskiego pomysłu, a także przeróbką znanych telewizyjnych reklam. Praca w ciekawy sposób powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, pokazywać jej mocne

strony, to za co szkołę lubicie, co w niej cenicie. Prosimy Was o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz wykorzystanie różnorodnych umiejętności i talentów. Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę „studio filmowego” albo w plenerze.

Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły.

Wymagania sprzętowe i formalne

Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym,

smartfonem, tabletem, iPhonem lub kamerą cyfrową.Muszą być zapisane w pliku wideo w dowolnym formacie: np. AVI, MP4, TS, VCD lub innym.

Nagrody

Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.

 Kryteria oceny

Do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa. Pod uwagę będą

brane: oryginalny pomysł, wykonanie, wkład pracy, ogólne wrażenia artystyczne.

Sposób dostarczenia filmu:

Film należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo przekazać na nośniku danych (pamięć USB - pendrive) do organizatorów.

 

Do pracy dołączamy (przesyłamy na maila lub dostarczamy osobiście) kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

- tytuł filmu,

- nazwiska, imiona, klasę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu.

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa .Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji.

Ogłoszenie wyników :

 Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystego apelu z okazji 60 -lecia naszej szkoły 8 czerwca  2018 r.